Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
İsra Suresi: 1. ayet

Tüm islam aleminin mirac kandili mübarek olsun.
Rabbim Bu vesile ile günahlarımızı affu mağfiret etsin.
Amin...